UPC UPCommons

Sobre UPCommons

UPCommons, el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.

Com participar-hi?

Si sou membre de la UPC i esteu interessat/interessada a dipositar en accés obert els vostres documents en qualsevol dels dipòsits del Servei de Biblioteques i Documentació, poseu-vos en contacte amb el Servei mitjançant l'adreça de correu electrònic Info.Biblioteques@upc.edu.

Política institucional d'accés obert

Accés a la Política Institucional d'accés obert: visibilitat, impacte i preservació de la producció acadèmica de la UPC a internet.Cercar

Tornar Contactar